شرایط باز گشت و تعویض

در صورتی که محصول به دستتون رسید و اندازه مناسب نبود یا به هر دلیل دیگه ای بلافاصله در واتساپ شماره

09220603363 پیام داده شود و زمان خرید و کد پیگیری را وارد بفرمایید تا نحوه تعویض یا برگشت هماهنگ شود

اگر مشکل از نحوه ارسال یا اشتباه از فروشگاه باشد هزینه های ارسال با مجموعه است در غیر اینصورت هزینه های ارسال با مشتری است